Binnen de natuurgeneeskunde wordt de mens benaderd in zijn geheel, dat wil zeggen dat er geen opdeling wordt gemaakt tussen geest en lichaam. De natuurgeneeskundige analyse en diagnose vinden altijd plaats op het niveau van het gehele organisme.

Natuurgeneeskunde is veel meer omvattend dan het toepassen van een behandeling of het voorschrijven van een natuurgeneesmiddel. Het is een benadering, een filosofie met een eigen werkwijze. Natuurgeneeskundigen kunnen een heel arsenaal aan behandelingen inzetten. Echter het gaat om de achterliggende gedachte en aanpak. Zoals boven genoemd is het belangrijkste om uit te gaan van de mens als geheel binnen zijn sociale positie en leefomgeving.

Mijn persoonlijke werkwijze

Allereerst over mij: Na 26 jaar werkzaam te zijn in mijn eigen instituut voor huidverzorging ben ik begonnen aan een studie natuurgeneeskunde, dit omdat ik altijd zeer geïnteresseerd ben geweest in mensen, en in een natuurlijke benadering van het behoud van gezondheid en welzijn. In mei van 2012 heb ik mijn examen behaald en ben ik naast de huidverzorging begonnen met mijn praktijk natuurgeneeskunde. Een natuurgeneeskundige behandeling kan uitgaan van een vraag over een daadwerkelijke gezondheidsklacht, maar ook van een stuk preventie van gezondheid en een stuk welbevinden.

Allereerst is het belangrijk in kaart te brengen waar uw vraag ligt en hoe het is gesteld met uw constitutie in de breedste zin van het woord. Een eerste consult zal daarom een uitgebreide vragenlijst omvatten die we samen invullen om het een en ander in kaart te brengen. Daaruit volgt een conclusie en een behandeltraject dat we samen bespreken. Dit kan heel breed zijn: een kruidenmiddel, homeopathisch middel, een massagebehandeling, tips voor uw voeding enz.

Ook wordt met u altijd de doelstelling besproken om vast te stellen waar we naar toe willen.De bedoeling is om daarin ondersteunend te werken en een doel te bereiken in een aantal nader te bepalen consulten.

Prijzen consulten

  • Consult per uur: € 59,50
  • Consult half uur: € 39,50
  • Uitsluitend advies of het uitzoeken van een middel buiten een consult: per 10min: € 15.00

Vergoeding via zorgverzekering is in zeer beperkte gevallen mogelijk, raadzaam is dit in vooruit na te kijken om teleurstelling te voorkomen.

De praktijk is ingeschreven bij de NOAG onder nr: 5612-A-12038.